top of page

Tietosuoja turvaa oikeutesi henkilötietoja käsiteltäessä

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Lue lisää www.tietosuoja.fi

Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE 2022

Rekisterinpitäjä

EDO Mari Vidgren
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

EDOMari Vidgren

kotipaikka: Lohja
 sähköposti: info@edomarividgren.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Mari Vidgren
 yhteystiedot kts. yllä

Rekisterin nimi

EDO Mari Vidgren asiakastietorekisteri, laskutuksen ja ajanvarauksen rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja tiedonlähteet

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen ylläpitäminen, parantaminen, ajanvarauksen mahdollistaminen sekä laskutustietojen ylläpito. Tietoja kerätään ja talletetaan asiakkaalta ajanvarauksen yhteydessä häneltä itseltään. Kerättyjä tietoja käytetään Rekisterinpitäjän, varausjärjestelmän ylläpitäjän (Dogheal)  ja Asiakkaan asiakassuhteen ylläpitoon, viestintään, palveluiden tarjontaan sekä laskutukseen. Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön poikkeuksena ajanvarausjärjestelmän ylläpitäjä Dogheal.

 

Rekisterinpitäjä voi lähettää markkinointi- ja muita tiedotusviestejä asiakkaalle, mikäli asiakas on sen sallinut. Asiakas voi kieltäytyä näistä tiedotteista ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@edomarividgren.fi

Rekisteröitävät tiedot

Rekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Eläimen omistajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postinumero (vain laskutus) sekä osoitetiedot (vain laskutus). Eläintä koskevat tarvittavat terveystiedot tallennetaan. Rekisteriin kirjautuu myös tiedot asiakaskäynneistä, maksuista, varauksista, viimeisin sisäänkirjautuminen, laskutustiedot sekä ne tiedot jotka Asiakas on vapaaehtoisesti kirjannut ajanvarauksen yhteydessä.

Rekisterin suojaus ja tietojen luovuttaminen

Rekisterinpitäjän käyttämän asiakkuusohjelman toimittaja Dogheal Oy. Varausjärjestelmän tietosuojasta www.dogheal.fi

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti asiakkaalta palvelun tilaamisen tai ajanvarauksen yhteydessä.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään asiakassuhteen jatkumisen ajan tai niin pitkään kun laki sitä edellyttää. Tietojen säilytyksessä on huomioitu sitä koskevat lait, asetukset ja direktiivit. Tiedot voidaan vaatia poistettavaksi mikäli asiakkaalla ei ole laskuja maksamatta, laki sen sallii ja asiakas niin pyytää kirjallisesti.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

bottom of page