top of page
3.png

Tietoiskuja
BLOGISSA

Olen kerännyt  tänne tärkeimpiä artikkeleita, joihin usein palaan hoitotilanteissa. Osa on referointeja tutkimuksista, osa omia tai kollegoiden kirjoittamia. Toivon että artikkelit herättävät pohtimaan omia toimitapoja ja jopa muuttamaan niitä.

Search
bottom of page